ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกล้อง CCTV พร้อมสาย ตู้คอนโทรล อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 10 จุด

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา…

0

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม

0