เรื่อง จ้างเหมาลงหินคลุกและทรายพร้อมเกลี่ยแต่งแนวคันป้องกันน้ำท่วม บริเวณ หมู่ที่ 8 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

Posted by:

ลิ้งก์ไฟล์เอกสาร

1.ขอบเขตงาน ลงหินคลุก หมู่ 8

2.ปปช. 07

3.ปร.4

4.ปร.5

5.ปร.6

0

Add a Comment