ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(การจัดทำฐานข้อมูลโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และป้ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา…โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ฯ

0

Add a Comment