ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกล้อง CCTV พร้อมสาย ตู้คอนโทรล อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 10 จุด

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
0

Add a Comment